Over het landgoed

Het landgoed

Ligging: Het landgoed Bekspring ligt ten noorden van Oldenzaal, aan de westzijde van de weg Oldenzaal-Denekamp (N342). Het landgoed ligt in de gemeenten Losser, Dinkelland en Oldenzaal. De totale oppervlakte omvat ruim 100 hectare.

Voor bezoekers: Bekspring is NSW gerangschikt en voor het publiek opengesteld. Het zuidwestelijke gedeelte is opengesteld voor houders van wandelkaarten. Op het landgoed is een netwerk van wandelpaden aangelegd.

Natuur & Waterbeheer: Landgoed Bekspring bestaat uit bossen met vele zware inheemse houtopstanden, natte heide met bijzondere plantensoorten, nieuwe natuur met waterretentie en natuurontwikkeling als doelstelling en agrarische grond met extensieve en kleinschalige veeteelt. Bekspring (Twents voor de bron van een beek) ontleent haar naam aan de vele bronnen die het landgoed telt. Door haar ligging op de stuwwal speelt het landgoed een rol in het waterbeheer van de regio. De bronweiden en beekdalen beschikken over hoge botanische waarden. Kleinschalige weideperceeltjes worden afgewisseld door wallen, beken en bossen, waardoor het voor de regio zo typerende coulissenlandschap wordt versterkt. Het landgoed wil haar functie als natuur- en waterbeheerder versterken en daarmee de belevingswaarde vergroten.

 

Geschiedenis

Geschiedenis: De locatie van het landgoed werd al vroeg in de geschiedenis bewoond. In het schattingsregister van Twente uit 1475 wordt het erf Hekersche Hove, onderdeel van de marke Berghuizen, genoemd op de locatie van de huidige boerderij Bekspring. In het verpondingsregister van 1601 duikt opnieuw deze naam op (als Hegerschehove).

De huidige boerderij Bekspring is een 18de eeuwse katerstede. Een katerstede was een boerderij waar een boer op woonde, die geen aandeel in de marke had. Dit in tegenstelling tot een gewaard erve: hier woonde een boer met rechten in de marke.
De naam Bekspring verwijst naar de op het landgoed gelegen bron (nu de vijver in het park bij het landhuis). De basis voor het huidige landgoed is in het begin van de 20ste eeuw gelegd door Willem Joan Blijdenstein, een bekend textielindustrieel. Hij kocht rond de eeuwwisseling de boerderij Bekspring met zijn oude eikenbossen en cultuurgronden.

De familie Blijdenstein bouwde er rond 1915, naar goed Twents gebruik, een theehuis, in de volksmond “de Hut” genaamd. De Hut diende als zomerverblijf naast het woonhuis “Windhoek” in Enschede. In 1925 werd het landgoed fors uitgebreid met de aankoop van “de Hakenberg” (gronden aan de oostzijde van de weg Oldenzaal – Denekamp).

Het landgoed besloeg uiteindelijk 250 ha. In 1937 heeft Hendrik Blenken Blijdenstein, een zoon van Willem Joan Blijdenstein en de vader van de huidige directeur van het landgoed, villa Bekspring gebouwd. Het bezit van Willem Joan is rond 1955 onder zijn vijf kinderen verdeeld. Zoon Hendrik erfde Bekspring en Pieriksbos. In de periode 1963-1976 kon door vererving en aankoop weer diverse delen aan het landgoed Bekspring worden toegevoegd. In 1977 hebben de huidige eigenaren de landgoed Bekspring BV opgericht om de samenhang en de continuïteit van het landgoed te verzekeren.

Contact